Helsingin Consti konttori

Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden yhtiö Consti toimii Helsingissä osoitteessa Hopeatie 2.

Vuonna 2008 perustettu Consti on nykyisin yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen, taloteknisiin palveluihin, sekä linja-, julkisivusaneeraukseen keskittyneistä yhtiöistä.

Tyypillisiä projekteja, joihin Consti osallistyy ovat putkiremontit, KVR-urakoinnit, julkisivuremontit, ikkunaremontit, sekä peruskorjaukset ja saneeraukset.

Suurin osa yhtiön korjauskohteista on koulu- ja muita toimitilauudistuksia, asuintalojen linjasaneerauksia, ja julkisivuremontteja.

Lisäksi Constilla on kokemusta laajoista ja vaativista peruskorjauksista, joita yhtiö on tehnyt mm. kirkkoihin ja sairaaloihin ja hotelleihin & toimistotaloihin.

Consti tarjoaa myös palvelu-urakointia sekä sopimusasiakkaille toteutettavia huolto- ja ylläpitopalveluja.

Maantieteellisesti Consti operoi kotimaan kasvukeskuksissa – Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Oulussa.

Kun otat yhteyttä Constiin, huomaa, että firma on jaettu toiminnoiltaan neljään pääalaan, nimien Consti Taloyhtiöt, Consti Yritykset, Consti Julkiset, sekä Consti Talotekniikka alle.

Näistä Consti Taloyhtiöt toteuttaa linjasaneerauksia, julkisivukorjauksia, ja kattoremontteja taloyhtiöille sekä julkisivu- ja kattoremontteja myös muille asiakasryhmille.

Consti Yritykset puolestaan on mukana kiinteistösijoittajien ja yritysasiakkaiden palveluissa, kuten asuntojen ja toimitilojen muutostöissä, hotellisaneerauksissa, vaativissa peruskorjaushankkeissa sekä hankekehityksissä.

Consti Julkiset on omalta osaltaan keskittynyt julkisten tilaajien palvelu- ja asuinrakennusten korjauksiin.

Consti Talotekniikka, jolla on aputoimipiste kauppakeskus Itiksen neljännessä kerroksessa (Itäkatu 1-7), tarjoaa laaja-alaisesti taloteknistä urakointia sekä huoltoa Service-toimintana.

Consti
Hopeatie 2
00440 Helsinki
www.consti.fi

Korjausrakennusyhtiön virallinen Instagram-tili sijaitsee osoitteessa www.instagram.com/constiyhtiot/.

Seuraamalla yhtiön Instagram-tiliä pysyt ajantasalla heidän projekteistaan, palveluistaan, tapahtumistaan, ja paljosta muusta.