Helsingin Prime Solutions IT-konsultointi

IT-konsultointiyhtiö Prime Solutionsin toimitilat sijaitsevat Malmilla, osana Malmin Novan rakennuskompleksia Helsingissä.

Prime Solutions on IT-konsultointiin ja IT-projektinhallintaan erikoistunut yritys, jonka osaaminen kattaa alan asiantuntija- ja projektipäällikkötehtävät.

Prime Solutions IT-konsultointi HelsinkiYhtiön toiminnan kulmakiviä ovat projektien ja IT-kehityshankkeiden tuottavuuden parantaminen sekä uusien teknologioiden mahdollisimman mutkattoman käyttöönoton mahdollistaminen yhdessä olemassa olevien järjestelmien kanssa.

Prime Solutions tunnetaan luottamuksellisista ja pitkäaikaisista asiakassuhteistaan, sekä tuloksekkaista töistään.

Useat projektit, joissa yhtiö on mukana sisältävät esimerkiksi ohjelmistokehityksen määrittelyn ja toteutuksen sekä teknisten laitealustojen ja arkkitehtuurien yhdistämisen.

Parhain tuntemus yksittäisistä toimialoista Prime Solutionsilla on terveydenhuollon suhteen, mutta voit käyttöö firmaa myös muiden alojen IT-peräisten ongelmien ratkaisemiseen.

Prime Solutions IT-konsultointipalvelut kattavat osa-alueet:

  • projektien hallinta
  • järjestelmäarkkitehtuurien kehittäminen ja konsultointi
  • ohjelmistojen suunnittelu/määrittely, toteutus ja ylläpito

Näiden osa-alueiden sisällä projektipäällikkyys voi sisältää esimerkiksi:

  • useiden sidosryhmien hallinnan
  • aikataulujen suunnittelun ja valvonnan
  • budjetoinnin
  • henkilöjohtamisen
  • lyhyet ja pitkäkestoiset projektit

Teknisen osaamisen puolesta Prime Solutionsin ratkaisut toteutetaan ohjelmointikielillä Java, Perl, XML, ja verkkosovellutuksilla pohjautuen kieliin HTML, CSS, JavaScript, jQuery, JSP, sekä SQL-tietokantatuotteilla, esim. Oracle, MySQL.

Yhtiön tyypillisten työtehtävien kesto voi vaihdella muutaman tunnin konsultointityöstä useiden kuukausien projekteihin saakka.

Sopimuksesta riippuen, työskentelytapa on tunti- tai urakkasopimuspohjainen, myös asiakkaan omissa tiloissa.

Prime Solutions IT-konsultointi
Malminkaari 13, 4. kerros
00700 Helsinki
www.primesolutions.fi

Mikäli etsit IT-ratkaisuja hoivakoti tai palvelukoti -pohjaisiin toimintoihin, Prime Solutionsin palvelupaketti tätä varten on nimeltään PrimeCare.

PrimeCare-asukastietojärjestelmä on joustava päivittäinen työväline, jonka avulla pystytään mm. tallentamaan ja järjestämään tiedot asukkaista, heidän omaisistaan, ja palvelutaloon jonottavista, toimien myös kunkin asukkaan kohdalla toteutetun hoitotyön keskitettynä tietokantana.