Helsingin Suomen Yrityskaupat konttori

Yritysvälitysyhtiö Suomen Yrityskaupat toimii Helsingissä yhden konttorin voimin, osana Technopolis Ruoholahti 2 kokonaisuutta osoitteessa Energiakuja 3.

Yritysvälityksen alalla Suomen Yrityskaupat on maan suurin ja tunnetuin toimija, jolla on kaikkiaan 11 toimipistettä eri puolilla maata, joissa työskentelee 25 yrityskauppojen osaajaa. Toimipisteitä on Suomen ohella myös Virossa ja Espanjassa.

Yhtiön yritysvälittäjät ovat pääsääntöisesti taloudellisen, kaupallisen tai teknisen akateemisen koulutuksen suorittaneita, kokeneita yrityselämän ammattilaisia, joilla kaikilla on lisäksi yrittäjätausta.

Firman historia ulottuu 1960-luvun alkuun, jolloin turkulainen Tilitoimisto Aarnio ryhtyi antamaan omistajanvaihdosten konsultointia. Toiminnot siirtyivät yrityskaupan kautta ensin vuonna 1996 perustetulle Intraline Solutions Oy:lle, ja kun vuonna 2003 yhtiön osa-omistajaksi tuli Kauppalehti Oy, uudeksi nimeksi tuli Suomen Yrityskaupat Oy sen pääliiketoiminnan mukaisesti.

Suomen Yrityskauppojen liikeideana oli alunperin vastata kysymykseen, miksi mikro- ja pk-yrityksille ei ole tarjolla valtakunnallisesti toimivaa omistajanvaihdospalvelua.

Tuolloin toimi vain muutamia yrityskauppaan erikoistuneita, paikallisia (lähinnä helsinkiläisiä) toimijoita, mutta omistajanvaihdos oli lähinnä monien, kuten tilitoimistojen, tilintarkastajien, kiinteistövälittäjien ja lakimiesten, sivutyö.

Tavallista oli, että jos perheestä ei löytynyt jatkajaa, yritys lopetettiin.

Yhtä tavallista oli myös se, että juuri kukaan ei ryhtynyt yrittäjäksi ostamalla yritystä vaan normaali käytäntö oli perustaa uusi yritys. Sama koski yritysten laajentumisia: laajentuminen yritysostoin oli erittäin harvinaista pienyrityksissä.

Suomen Yrityskaupat tänä päivänä

Nykyisin Suomen Yrityskaupat vastaa siihen perustamisvaiheessa asetettuun kysymykseen, miksi mikro- ja pk-yrityksille ei ole Suomessa tarjolla valtakunnallisesti toimivaa omistajanvaihdospalvelua.

Yhtiö toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, kyeten tuottamaan omistajanvaihdospalveluja kaiken kokoisille yrityksille.

Yhtiön palvelut kattavat kaikki yrityskaupan osa-alueet, mukaanlukien ostajien ja myyjien löytämisen, heidän neuvontansa, arvonmääritykset, rahoitus- ja verotusneuvonnat, yritysjärjestelyt, sopimusten laadinnat, sekä kaupan käytännön toteutukset aina markkinointia myöten. Muita asiantuntijoita ei kaupoissa yleensä tarvita.

Suomen Yrityskaupat välittää jatkuvasti noin 200 erikokoista yritystä, joista osa on julkisessa välityksessä, osa hiljaisessa myynnissä. Vuositasolla yhtiö on mukana noin 150 omistajanvaihdoksessa.

Toimintakonseptina Suomen Yrityskaupoilla on koko prosessin systematisointi aina ensimmäisestä asiakaskontaktoinnista dokumenttien ja kaiken kaupassa kertyneen tiedon tallennukseen saakka.

Kaikki sopimukset ovat transaktioissa vakiomuotoisia, yrityksellä on laaja sopimuskirjasto, arvonmääritykset tuotteistettua, ja ne ovat ajantasalla potentiaalisiin ostajiin ja kulloinkin saatavaan rahoitukseen nähden.

Suomen Yrityskauppojen välittäjät toimivat yhtenäisen käytännön mukaisesti ja näillä palveluilla on hinnasto. Markkinointi on keskitettyä, automatisoitua ja konseptoitua. Oman henkilökunnan lisäksi Suomen Yrityskaupat käyttää tukenaan laajaa erikoisasiantuntijaverkostoa ja lukuisia yhteistyöyrityksiä sekä markkinointikanavia.

Yhtiö tarjoaa erikokoisille yrityksille kuhunkin kokoluokkaan parhaiten sopivia yritysvälitypalveluja. Kaikkein suurimmille yrityksille palveluja tuottaa yhtiön tytäryritys Finnish Corporate Finance Oy.

Toisaalta aivan pienemmille yrityksille yhtiö tarjoaa ilmaisen verkkokauppapaikan Firmakauppa.fi, johon on listattu myyntikohteita ja ostosta kiinnostuneiden ilmoituksia.

Erikoispalveluita pääpalveluiden oheen ovat mm. pienyrityspalvelut, rahoituspalvelut sekä asiantuntijat ruotsin, venäjän, viron, espanjan ja kiinan kielisille asiakkaille.

Yrityskaupoissa käytetyt työmenetelmät ja työkalut

Suomen Yrityskaupoilla on valtakunnallinen yhteistyösopimus kaikkien suurimpien pankkien kanssa Suomessa.

Näiden yhteistyösopimusten avulla yhtiön on pystynyt kehittämään arvomääritysmenetelmänsä niin pitkälle, että yrityksen arvossa huomioidaan jo potentiaalinen rahoitus ja sen yksityiskohdat.

Suomen Yrityskauppojen arvonmääritysjärjestelmä on yhtiön itse kehittämä ja sillä on määritelty arvot jo useille tuhansille yrityksille, muodostaen vertailukelpoisen ja merkittävän tietokannan.

Koska arvon määrittelee provisiopalkkainen välittäjä, joka usein myös kohteen itse myy, arvonmääritys on haarukoitu realistisen mahdolliseksi, jonka oikeellisuus mitataan aina käytännön kauppatilanteissa.

Samaan tapaan muut Suomen Yrityskauppojen käyttämät työvälineet on hiottu vuosien kokemuksen ja tuhansien yritysvälitystapahtumien kautta.

Esimerkiksi yhtiön kauppakirjoissa perusajatuksena on se, että siinä on alusta saakka mukana molempia sopijapuolia riittävästi velvoittavat ja turvaavat ehdot, jolloin kauppa on sopimuksen osalta erittäin nopea ja asiakkaille helppo prosessi.

Suomen Yrityskaupat Helsinki
Technopolis Ruoholahti 2
Energiakuja 3
00180 Helsinki
www.yrityskaupat.net

Suomen Yrityskaupat ylläpitää virallista Facebook-sivua osoitteessa www.facebook.com/SuomenYrityskaupat/.

Seuraamalla Facebook-sivua pysyt ajantasalla etenkin yhtiön kautta tarjolla olevista myynti- ja ostokohteista, mutta myös muusta alaan liittyvästä, kuten tapahtumista.