Tallinnan pörssi – NASDAQ OMX Tallinna

Virossa toimii tätä nykyä yksi osakepörssi, vuonna 1995 perustettu Tallinnassa majaansa pitävä Tallinnan pörssi, viralliselta nimeltään NASDAQ OMX Tallinn Aktsiaselts.

NASDAQ OMX Tallinn tuo yhteen maan sijoittajat ja listatut merkittävät yritykset, jotka haluavat saada pääsyn merkittävien pääomasijoitusten markkinoille.

Tallinnan pörssi

Mukana kaupunkäynnissä ovat myös pörssin välittäjäyritykset, jotka välittävät arvopapereita sijoittajien ohjeiden mukaisesti pörssin käyttämän yhteisen sähköisen trading-järjestelmän kautta.

Organisaationa NASDAQ OMX Tallinn on itsesäätelevä yhteisö, joka määrittelee ja valvoo omia sääntöjään ja ohjeitaan, jotka on puolestaan luotu standardoitujen välityskaupan toiminnan perusteiden pohjalta.

Tallinnan osakepörssin toimintaa lisensioi ja valvoo omalta osaltaan Viron finanssimarkkinoiden valvontayksikkö, Finantsinspektsioon (www.fi.ee).

Pörssi, joka on ollut osa monikansallista NASDAQ OMX konsernia (viralliselta nimeltään NASDAQ OMX, Inc.) vuodesta 2008, on ollut mukana myös pohjoismais-baltialaisessa pörssien allianssissa, NOREX:ssa, huhtikuusta 2004 alkaen.

Kaupankäynnin software-alustana NASDAQ OMX Tallinn hyödyntää INET & SAXESS järjestelmiä, joita käyttävät myös suurimmat pörssit Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Latviassa, ja Liettuassa.

Kaupankäynnin keskimääräistä kehitystä varten pörssin luoma tärkein osake-indeksi on nimeltään “OMX Tallinn” (joka aikaisemmin tunnettiin myös nimellä “TALSE”).

AS Eesti VäärtpaberiKeskus

Tärkeän osan Tallinnan osakepörssin toimintaa muodostaa myös sen omistama AS Eesti VäärtpaberiKeskus (EVK, Suomeksi “Viron arvopaperikeskus”), joka hallinnoi Viron arvopapereiden ja eläkerahastojen rekisteriä.

EVK:n suorittaa arvopapereiden maksuliikenteeseen liittyviä toimia (osinkojen ja korkojen suorituksia, clearing & settlement toimet), järjestää pörssilistattujen yhtiöiden yhtiökokouksia, mutta myös muita keskeisiä arvopaperimarkkinoiden toimintaan liittyviä transaktioita.

Eesti VäärtpaberiKeskus ylläpitää rekisteriä kaikista listatuista yrityksistä (aktsiaselts), lukuisista yksityisistä yrityksistä (joiden osakkeilla / velkapapereilla käydään kauppa elektronisessa muodossa), rahastoista, kuin myös yritysten velkaobligaatio emissioista.

Rekisteristä löytyvät lisäksi kaikki yksityisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden omistamat arvo-osuustilit.

Yhdessä NASDAQ OMX Tallinn ja Eesti VäärtpaberiKeskus luovat arvopapereiden kaupankäyntiin toimivan ympäristön, jossa arvopapereiden transaktiot, clearing, ja settlement, sekä arvopapereiden listaukset sekä keskusrekisteröinti toimivat moitteetta.

Baltic Market markkinapaikka

Monikansallisena konsernina NASDAQ OMX omistaa Tallinnassa toimivan Viron pörssin lisäksi pörssejä myös Latvian Riiassa ja Liettuan Vilnassa, ja nämä kolme muodostavat Baltic Market -markkinat.

Tämän yhtenäisen markkinapaikan luonnin taustalla on ollut idea luoda mahdollisimman yhtenäinen, kustannuksiltaan minimoitu markkinapaikka sijoittajille ja pörssiin listautuville yritykselle.

Kustannuksia ovat alentaneet esimerkiksi yhtenäisen pörssikaupan järjestelmän käyttö sekä sääntöjen ja markkinakäytäntöjen yhtenäistäminen.

Koska Baltic Market -markkinat ovat yhtenäisenä pörssialueena markkina-arvoltaan merkittävämpi ja likvidimpi, ideana on ollut myös luoda mielenkiintoisempi sijoituskohde kv. pääomasijoittajille eri puolilta maailmaa.

NASDAQ OMX konserni

Tallinnan pörssin taustalta löytyvä NASDAQ OMX Group, Inc. on maailman suurin pörssejä operoiva yritys.

Sen tarjoaa kaupankäynnin ja arvopaperienvälityksen teknologioita ja listauspalveluita kaikkiaan kuudella mantereella, yhteistyössä yli 3500 pörssilistatun firman kanssa.

NASDAQ OMX Groupin toimintaan kuuluu joukko erilaisia pääoman hankintaan liittyviä ratkaisuja yhtiöille globaalisti, mukaanlukien: NASDAQ:in Yhdysvaltain markkinapaikka, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX First North, kuin myös U.S. 144A sektori.

Yrityksen kautta yritysten on mahdollista hankkia pääomaa useita erilaisia pääomaluokkia hyödyntäen, kuten osakkeita, johdannaisia, velkakirjoja, hyödykkeitä, strukturoituja tuotteita, sekä ETF-rahastoja.

Teknologia, jonka NASDAQ OMX on rakentanut, on käytössä yli 70 arvopaperimarkkinalla, clearing organisaatiolla, ja arvopaperikeskuksella yli 50:ssä maassa.

Huomaa että NASDAQ OMX Nordic ja NASDAQ OMX Baltic eivät toimi laillisina yksikköinä, vaan ne kuvaavat vain niitä yhtenäisiä markkinapaikkoja, jotka NASDAQ OMX Groupin omistamat pörssit Helsingissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Islannissa, Virossa, Tallinnassa, ja Liettuassa muodostavat.

Tallinnan pörssin listat

Tallinnan arvopaperipörssi toimii kolmen listan kautta, joista tärkein on nimeltään päälista.

Voidakseen listauttaa osakkeensa pörssin päälistalle, yrityksellä täytyy olla (tätä kirjoitettaessa) mm. minimissään 3 vuoden toimintahistoria, merkittävä talouspositio, vähintään EUR 4 miljoonan markkina-arvo, taloudellinen tiedottaminen International Financial Reporting Standards standardien mukaisesti, sekä minimissään 25%:n ‘free float’.

NASDAQ OMX Tallinn päälistalla oli esimerkiksi vuoden 2014 alussa 13 pörssilistattua yritystä.

Pörssin toissijainen lista on puolestaan varattu yrityksille, jotka eivät täytä päälistan kvantitatiivisia listausvaatimuksia. Listausehdot ovatkin siten vähemmän vaativia kuin päälistalla.

Vuoden 2014 alussa toissijaiselta listalta löytyi kolme yritystä.

Kolmas pörssilista Tallinnan markkinapaikalla on nimeltään NASDAQ OMX First North, joka on ns. ‘alternative market’ lista, jolla ei ole laillista statusta EU-säädeltynä markkinana.

Yritykset, jotka ovat listattuna First North markkinapaikalla ovat vain First North listaussääntöjen alaisia, eivätkä siten välttämättä täytä säänneltyjen päälistojen ehtoja listaukselle.

Tältä First North listalta löytyi vuoden 2014 alussa vain yksi yritys.

Tallinnan pörssin historia

Pörssin toimintaa Tallinnassa alettiin kehittää maan Neuvostoliitosta itsenäistymisen myötä, elokuun 20, 1991, eteenpäin.

Arvopapereiden pörssikaupalle luotiin perusteet kun Viron arvopapereiden keskusrekisteri luotiin vuonna 1994.

Tämän organisaation toiminta loi nopeasti puitteet arvopapereiden sähköisen kaupankäynnin aloittamisella, ja jo huhtikuussa 1995 Tallinnan pörssi perustettiin.

Perustajajäsenistöön kuului 10 pankkia, 9 arvopapereiden välitysfirmaa, ja valtion edustajia (Hüvitusfond, Viron keskuspankki & Viron valtionvarainministeriö), kukin yhtä suurella omistusosuudella.

Pörssin toiminnan lisensioi sen perustamisen jälkeen maan valtionvarainministeriö, ja kaupankäynti pääsi käyntiin toukokuun 31, 1996, jolloin listattuna oli alkuun 11 yritystä.

Tallinnan pörssin yleisindeksi, tuolloin vielä TALSE-indeksi, määriteltiin ensimmäistä kertaa saman vuoden kesäkuun 3:s.

Kaupankäynnin päästyä käyntiin toimintaa uudelleenorganisoitiin vuonna 2000 (lokakuussa).

Tällöin Tallinnan pörssi ja AS Eesti VäärtpaberiKeskus (Viron Arvopaperikeskus) yhdistettiin strateginen hallinnon osalta Tallinn Stock Exchange (TSE) Group nimen alle.

Uusi yhdistynyt TSE Group toimi vuonna 2000 samalla edelläkävijänä, julkistaen ensimmäisen yhteisen Baltian pörssilistan.

Seuraavana vuonna (huhtikuussa 2001) suomalainen HEX Group osti strategisen
omistusosuuden TSE:sta, synnyttäen HEX Tallinna kauppapaikan.

Tämän omistusosuuden myötä kaupankäynti virolaisilla osakkeilla HEX:n kaupankäynnin järjestelmissä alkoi helmikuun 25, 2002.

Kun ruotsalainen OM ja suomalainen HEX pörssi yhdistyivät syyskuun 4, 2003 (luoden OMHEX:n), Tallinnan arvopaperipörssi otti seuraavana vuonna (2004) käyttöön tämän uuden konsernin kaupankäynnin ohjelmiston.

Seuraava merkittävä merkkipaalu tapahtui vuonna 2007, kun vaihtoehtoismarkkinapaikka, “First North”, aloitti toimintansa myös Virossa.

Nykyinen pörssin omistuspohja luotiin vuoden 2008 yritysjärjestelyissä, kun NASDAQ ja OMX fuusioituivat NASDAQ OMX Group, Inc. yhtiöksi.

Tämän fuusion myötä OMX Tallinnasta tuli samalla NASDAQ OMX Tallinn.

Monikansallisesti toimivana operaattorina NASDAQ OMX on pyrkinyt yhtenäistämään kaikissa pörsseissään olevia kaupankäyntijärjestelmiä.

Viimeisimpänä muutoksena tässä suhteessa olivat vuoden 2010 järjestelyt, jolloin firma otti seitsemässä Pohjoismaiden ja Baltian pörssissään käyttöön yhteisen “INET”-kaupankäyntijärjestelmän.